Åpning av utstilling om Nærøykirkas historie

Nærøykirka er antagelig ett av Norges eldste bygg. Nærøykirkas venner sin utstilling, som er laget av Kystmuseet Rørvik sine fagfolk, åpnes i Galleri Norveg lørdag 19. januar kl. 12 under Lørdagskaféen i Norveg.

Utstillingen åpnes av leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylke, Terje Sørvik. Sang ved Rørvik Gospelkor. Salg av diverse artikler ved Nærøykirkas Venner.

 

Dette er ei vandreutstilling som i april settes opp i Nærøy.

 

Fra Wikipedia:

Nærøya kirke (Nærøykirka, Nærøy kirke eller Nærøy gamle kirke) er en overbygd kirkeruin på Nærøya i Nærøy i Nord-Trøndelag. Kirken er fra 1100-tallet.

Kirken brant på 1700-tallet og i 1848 og gikk deretter ut av bruk.[1]

Bygget sto uten tak frem til slutten av 1960-tallet. Ruinene ble oppmålt og gransket av arkitekt Nils Ryjord i 1912,[2] og arkitekt John Tverdahl ledet arbeidet med restaurering og gjenreisning av ruinene i 1948-1961.[3]

Nærøykirkas venner ble stiftet i 1997 og har lagt ned mye arbeid med å få kirken istandsatt. Kirken har fått nytt inventar og i 2004 fikk den nytt skifertak. Sigrid Blekastad har utført glassmaleriene i kirken

Nærøykirka. Foto: A G Walaunet