UTSTILLINGEN i Norveg er STENGT t.o.m. 14. juni 2019. Åpningstider for andre tilbud er:

Åpningstider Kystkultursenteret Norveg med Galleri Norveg, Kafé Norveg samt Berggården

Galleri Norveg og Kafé Norveg: tirsdag - lørdag kl. 11 - 15
For grupper ved konferanser, møter, minnesamvær, selskap helårlig ved forhåndsbestilling
Kafé Berggården daglig 15. juni - 15. august kl. 11 - 15
Vågsenget vår - høst for grupper på bestilling
Sør-Gjæslingan: medio mai - ultimo august Grupper fra primo mai - medio september