Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Innlegg av Smart Media AS

Torgunn Katrine i 2016

Årsrapport  er nå tilgjengelig for nedlasting: Årsrapport 2016 Torgunn Katrine Du kan lese en del av rapporten under. The annual report for Torgunn Katrine is now available for download (Norwegian only) Here you can read part of the raport in English. Hud, Kontrollere spiker. I 2016 har vi konsentrert vårt arbeid på babord side av båten. Vi…

Les mer

4 – Vannpumpe

Forrige uke puset jeg opp den gamle vannpumpen, sjekket alle delene og erstattet de som ble ødelagt eller skadet. Last week i cleaned the old water pump, checked all the parts and replaced the ones that were broken or too badly damaged.    

Les mer

3

  To rekkastøtter var i dårlig forfatning, sannsynligvis fordi en del av riggen var koblet til lenningen. Two stantions were in bad shape, probably because part of the rig was connected to it and the rails. Fordi  vi ikke hadde ønske om  å erstatte rekkestøtten og skansekledningen, måtte jeg lime inn to nye deler,  og…

Les mer

2

Vi må fjerne den gamle stråkjøl kjølen for å få tilgang til kjølboltene . We have to remove the protective keel to get access to the keel bolts. Først skal jeg løfte båten ca 10 cm. First I needed to lift the boat up around 10 cm. Stråkjøllen beskytter hoved kjølen mot skade. Den er…

Les mer

1

  En av de første tingene gjorde var å fjerne kobber ishud som beskytter treverket mot isen. Jeg nummerert hver plate fordi vi vil bruke den igjen. One of the first things I have done is removing the copper sheathing that protects the wood from ice. I numbered every plate because we will use it again.…

Les mer