Flytting Torgunn Katrine

M/G Torgunn Katrine fraktes til hallen for restaurering