Nyheter

Les nytt om Kystmuseet Rørvik

Torgun Katrine vinter 2016

 

Hva har vi gjort så langt…

4 – Vannpumpe

Forrige uke puset jeg opp den gamle vannpumpen, sjekket alle delene og erstattet de som ble ødelagt eller skadet. Last week i cleaned the old...

3

  To rekkastøtter var i dårlig forfatning, sannsynligvis fordi en del av riggen var koblet til lenningen. Two stantions were in bad shape, probably because...

2

Vi må fjerne den gamle stråkjøl kjølen for å få tilgang til kjølboltene . We have to remove the protective keel to get access to...

1

  En av de første tingene gjorde var å fjerne kobber ishud som beskytter treverket mot isen. Jeg nummerert hver plate fordi vi vil bruke den...

Flytting Torgunn Katrine 2

 

M/G Torgunn Katrine fraktes til hallen for restaurering

Flytting Torgunn Katrine

Om Torgunn Katrine

                                  Prosjektleder for restaureringen er håndverker Christiaan van Gaal.