Vågsenget og lokalhistorikeren Paul Woxeng

Lokalhistorikeren Paul Woxeng (1883-1967) bygde opp et privat museum med over 3000 gjenstander på hjemstedet Vågsenget.

Paul Woxeng la grunnlaget for museet i Vikna kommune/Rørvik,  som etter hvert fikk status som kystmuseum for Nord-Trøndelag. Det private museet ble flyttet til Berggården i Rørvik.

Paul Woxeng vokste opp i en tid da mange viknaværinger (rundt 600) med ham, utvandret til Amerika. Her levde han et allsidig liv: han drev som sagbruksarbeider, gartner, bygningsarbeider, maler, sporvognfører og butikkbetjent. Det var sannsynligvis tiden i Amerika som fikk Paul Woxeng til å starte samlerarbeidet som førte til at han grunnla sitt første museum på Vågsenget i 1919. I 1932 bygde han eget hus til samlingen av gamle bruksting på haugen bak våningshuset, og her tok han imot mange besøkende.

Paul hadde for alvor begynt å skrive artikler om gamle dager, og det ble etter hvert langveisfarende som tok turen til Vågsenget for å se hans samling og høre den eminente forteller snakke om “det som hadde vært”. Det er ikke tvil om at Paul tok sitt samler- og lokalhistoriske arbeid alvorlig. Barna kan fortelle at faren ofte satt ved kjøkkenbordet og skrev, og at det lokalhistoriske arbeidet ofte kom foran arbeidet på gården. I mange av sine skrifter før siste krig skrev han at den eneste måten man kunne ta vare på bygdekulturen på, var at hver kommune fikk sitt eget museum. Disse ideene skulle imidlertid først slå igjennom i Norge mange tiår tidligere. Blant hans bøker finnes en beretning om gårds- og grannesamfunnet, samt en fullstendig sosialistorie fra Vikna. Paul Woxeng har bidratt til at tre bind av “Viknaboka”, bygdebok for Vikna i mange år har vært i handelen.

Etter amerikaoppholdet var han kontaktmann for Viknalaget i Amerika, der primus motor var John Rørvik. Sammen med Rørvik skrev han utvandrernes saga. I 1931 begynte Paul Woxeng å skrive på sin del av boka «Viknaværinger i Amerika». Det var Woxeng og Rørvik som førte boka i pennen, og den er et virkelig epos og en utvandrers saga med fullstendige lister over hvem som utvandret, hvor de dro fra, og hvor i USA de slo seg ned.

Vikna kommunes kjøp av Vågsenget

I 1970 kjøpte Vikna kommune gjenstandssamlingen som var på Vågsenget. 14 dekar av eiendommen ble fradelt som bygdetun, og i 1972 ble det avgjort at samlingen måtte flyttes for at materialet ikke skulle ta ytterligere fuktskade. Det ble tydelig at dersom Woxengs Samlinger skulle komme til sin rett, måtte det meste av materialet   flyttes til Berggården i Rørvik, som på midten av 70-tallet ble avsatt til museumsformål.
Vågsenget er i dag med sitt idylliske tun, et populært utfartssted ved sjøen. Husene ligger lunt til, omgitt av fjell og høydedrag. Husene kan leies.
Vågsengtunet har i flere år vært arena for teaterforestillingen «Barbro – vegen mot bålet» og Vågsengstevnet.
Fra våren 2015 er det fast vertskap på Vågsenget. Stedet er åpent for publikum, og vertskapet Kiien og Christiaan er til stedet på ettermiddagene.  

Åpen dag for publikum

Åpen dag for publikum på Vågsenget bruker det å være i forbindelse med markeringen av kulturminnedagen(e). Informasjon om dette vil du finne i kalenderen vår.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.